โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

รู้จัก U2T

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

BCG ECONOMY เมกะเทรนด์สำคัญของโลก

เนื่องจากโลกทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกินกว่าสองมือของเราคนเดียวจะรับได้ โดย BCG ECONOMY และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ DESIGN THINKING จะช่วยเสริมศักยภาพให้คนที่เข้าร่วมในโครงการ สามารถรับมือกับปัญหา และสถานการณ์ตรงหน้า โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถอย่างยั่งยืน

ชวนเพื่อนๆ มาตามติดกิจกรรม U2T อีพีแรก ดูการทำงานภายใต้การนำของ อ.ดราฟ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล

ชัยรุ่งเรือง พวกเขาไปทำอะไรดีๆ ให้ทุกคนในชุมชนแฮปปี้

ทีม U2T เชียงใหม่ @บ้านวัวลาย พาพี่ดราฟมาลองตีเครื่องเขินงานหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เขาทำกันยังไง ยากแค่ไหน ต้องลองเอง

มีนาแล้ว...มีเสื่อหรือยัง? พบกับภูมิปัญญาการทำเสื่อกก ของชาวตำบลโพนงาม จ.อุดรธานี ที่ใช้สีสัน สร้างลวดลายเพิ่มมูลค่าเสื่อกกให้ปังๆ นำรายได้สู่ชาวเรา

โครงการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชน - ดำเนินการโดย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


มหาวิทยาลัยสู่ ตำบลบางกระบือ // "ชุมชนที่เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาที่ต่อยอดไม่สิ้นสุด"  ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

นักศึกษา ประชาชน ร่วมกันประสานงานระหว่าง มหาวิทยาลัย สู่ชุมชน เป็นการปูรากฐาน ในเรื่องเศรษฐกิจฐานราก และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอยกดอกบ้านบวก กับการยกระดับผ้าทอ สินค้าลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหน ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลดำเนินงานโดย  U2T LPRU

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ดำเนินงานโดย ทีมงาน U2T PNU โดยการนำความรู้ ความสามารถ ที่ศึกษามาให้เกิดประโยน์กับชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม ช่วยยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากต้นข้าว และต้นกระจูด ชุมชนโคกพะยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จากเดิมที่ทำการจักสานอย่างเดียว โครงการนี้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ช่วยขจัดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ศ.พิเศษ ดร.เอนก ประกาศภารกิจพิเศษ  "U2T Covid week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด" เพื่อปรับเปลี่ยนแนวการทำงานของโครงการ U2T เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ในช่วงวันที่ 23-31 พฤษภาคมนี้

“U2T Hackathon” มหกรรมการแข่งขันระดมพลังสมอง เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้โจทย์ แนวทางแก้ปัญหา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

“พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาส” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นโอกาสทองของทีมตำบล ที่ทำให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของพี่น้องชาว U2T ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชน

U2T แขวงวังทองหลาง ใช้ผลงาน สู้โควิด โดยปรับกำลังทั้ง 3 ให้สมดุล ได้แก่ “กำลังใจ กำลังความคิด กำลังกาย” เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อเศรษฐกิจ และชีวิตที่ยั่งยืน

รมว. นำทีมผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ที่ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

U2T อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ใช้โอกาสต่อยอด โอกาสทำ Hackathon …มาร่วมลุ้นไปกับ ‘ทีมจิ๊หรีดแบรด์’ 1 ใน 40 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ กับ U2T Hackathon 2021

U2T จากภาคตะวันออก ทั้ง 4 ตำบล เขาน้อย หวังว้า ห้วยยาง และกองดิน ร่วมใจเป็นหนึ่ง สร้างรางแก้วให้ประเทศ 

เปลี่ยนสิ่งไม่สำมะคัญเป็นความสำมะเร็จ!
ครูและ นักศึกษาในโครงการ U2T จังหวัดสระแก้ว
ช่วยแก้ปัญหา เปลี่ยนใบมันสำปะหลังเหลือทิ้งให้เป็นรายได้
พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ ในแนวคิด "เติมความรู้ เปิดประตูสู่โอกาส

SHOWCASE

ไผ-สมศักดิ์ บุญคำ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท โลคอล อไลท์ จำกัด

“การท่องเที่ยวในแบบของ Local Alike คือ การจัดทัวร์ที่ประสานความร่วมมือให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการออกแบบทริปและนำเที่ยวเองภายในแต่ละชุมชน มุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งแบบองค์กรและแบบส่วนตัวที่แสวงหาประสบการณ์คุณภาพจากการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต”

03/03/2021

นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

“แพทย์ชนบทดีเด่น เป็นแพทย์ชนบทประจำโรงพยาบาลอุ้มผางตั้งแต่การใช้ทุนเมื่อ พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่เคยย้ายโอนไปโรงพยาบาลอื่น โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่การคมนาคมเข้าถึงอย่างยากลำบาก และมีผู้ป่วยไร้สัญชาติจำนวนมาก การทำงานของนายแพทย์วรวิทย์จึงมักรวมถึงการดูแลทางการแพทย์ให้บุคคลไร้สัญชาติ การรับมือกับหนี้สินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งมาจากค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยไร้สัญชาติ และการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้”

03/03/2021

ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร - นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

Founder,Ecolife
“ในช่วงสองสามปีมานี้ กระแสสิ่งแวดล้อมมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันผลักดันนโยบาย กิจกรรม ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”
03/03/2021

สุทธิพงษ์ สุริยะ

ฟู้ดสไตลิสต์ผู้ปลุกวิถีชาวบ้านให้สู่สากล
“ฟู้ดสไตลิสต์ระดับแนวหน้าของบ้านเรา ที่หมวกอีกใบของเขาคือนวัตกรชุมชน ตั้งใจก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเกษตรแบบยั่งยืน พร้อมกับความพยายามที่จะรักษาความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ชุมชนแบบเกื้อกูล ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบอีสานของชุมชนในจังหวัดที่ 77 แห่งนี้ ให้คงอยู่และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป”
03/03/2021

รุ่งนภา คำพญา

กรรมการผู้จัดการบริษัท World Pro Travel
"ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวกิตติมศักดิ์ของสมาคมท่องเที่ยวชุมชนและการค้าในเขตภูมิภาคโทโฮะคุ Michinoku Inbound Promotion Association) แห่งภูมิภาคโทโฮกุ (Tohoku) และมีส่วนร่วมในพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของเมืองเอซาชิ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จนกลายเป็นต้นแบบ (Role Model) ของการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของประเทศญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนและในหลายภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้บริหารบริษัทนำเที่ยวญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์ มุ่งเน้นเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแบบที่ไม่เหมือนใคร การันตีด้วยรางวัล Unique Destination 4 ปีซ้อน จาก JNTO (Japan National Organization) และได้รับรางวัลจากการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันถึง 6 ครั้ง และในปี 2561 ยังได้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)"
03/03/2021

กิจกรรมโครงการ

ผู้สนับสนุนโครงการ

Loading...