ติดต่อเรา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี (อาคารพระจอมเกล้า)

75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมถนนศรีอยุธยา (อาคารอุดมศึกษา 1, อุดมศึกษา 2)

328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ส่งข้อความติดต่อกระทรวง

ถ้าหากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ
ส่งข้อความหาเรา เราจะรีบติดต่อกลับอย่างรวดเร็วที่สุด

Loading...